Certificaten

Van stratenmaker tot wegenbouwer. Van ambachtelijke bestrating naar machinale bestrating. De RWD-groep heeft in de loop van de jaren zich door het behalen van extra kwaliteitscertificaten verder verdiept in de verbetering van onze infrastructuur.

Kwaliteitscertificaten

ISO 9001

Certificaat kwaliteitsmanagementsysteem voor het leveren, aanleggen en onderhouden van alle vormen van bestratingswerkzaamheden en rioleringen. Tevens het uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden.

Zie certificaat

BRL 7000

Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem.

Zie certificaat

VCA**

Certificaat veiligheidsmanagementsysteem voor het aanleggen en onderhouden van alle vormen van bestratingswerkzaamheden en rioleringen. Tevens het uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden.

Zie certificaat

CO2-Bewust Certificaat Niveau 3

CO2 Certificaat voor het leveren, aanleggen en onderhouden van alle vormen van bestratingswerkzaamheden en het aanleggen van riolen en het uitvoeren van grond- en bodemsaneringswerkzaamheden.

Zie certificaat

Erkend leerbedrijf

Erkend bestratingsbedrijf

Overige certificaten en uittreksels

Gedragsverklaring aanbestedingen

KVK uittreksel

Verklaring betalingsgedrag in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid

Kunnen we je helpen?

U bent welkom op ons kantoor voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek